Sabtu, 16 Januari 2010

Séréntaun Sindangbarang Dimimitian

BOGOR – Upacara Séréntaun masarakat Kampung Sindangbarang, Kecamatan Pasir Eurih, Kabupatén Bogor geus dimimitian ti Poé Rebo malem Kemis (13/1). Leunjeuran acara tradisi unggal taun ieu dimimitian ku prosési netepkeun ku jalan ngadua ka Gusti Nu Maha Suci nu dipingpin ku kokolot adat.

Isukna, Poé Kemis, dilakukeun jiarah kubur ka karuhun-karuhun lembur Sindangbarang, kaasup jiarah ka Éyang Parenggong Jaya nu aya di mumunggang Gunung Salak, teu jauh ti Pura Urang Bali.

Poé Jumah, bada salat Jumah dilakukeun upacara ngala cai kukulu di tujuh sumur (mata cai) nu aya di sakuliah lembur. Ngala cai ieu dilakukeun ku para kokolot lembur, nu saterusna cai téh bakal digunakeun dina upacara nugel munding jeung acara puncak séréntaun nu mangrupa ngasupkeun pare ka leuit.
Poé Saptu ieu (16/1) dilakukeun acara Sidekah Kuéh jeung Nugel Munding. Sidekah Kuéh diayakeun di alun-alun Kampung Budaya Sindangbarang (KBS) nu diiluan ku masarakat lembur kaasup barudak sakola. Kuéh-kuéh nu diwadahan dina nyiru-nyiru leutik digelar, dijajarkeun di alun-alun, sarta di ruing ku warga lembur. Sanggeus dimimitian ku ngadua ku kokolot lembur, kuéh-kuéh téh ambring diserbu ku masarakat.

Acara dituluykeun ngarak munding ti KBS ka tempat panugelan di lapangan SD Inpres. Satuluyna daging munding ieu baris dibabagikeun dina prosési Sidekah Daging.

Poé isuk, Ahad (17/1) mangrupa acara puncak upacara Séréntaun. Baris dilakukeun hélaran barisan rengkong jeung dongdang ti hareupeun Imah Gedong nuju ka alun-alun KBS. Saterusna pare-paré nu dibawa ku rombongan hélaran baris diasupkeun kana leuit. (HD)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar