Kamis, 22 Oktober 2009

Wagub Jabar Ménta Gali Poténsi Seni jeung Budaya

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dédé Yusuf ménta ka sakumna lapisan masarakat sarta pamaréntah kota/kabupatén pikeun ngali kasenian budaya wewengkon séwang-séwangan.

"Kali pot
énsina sarta béré rohang kasenian tradisional pikeun bisa témbong!" sanggemna waktu ngaluuhan bubuka pésta hiburan rahayat HUT Kota Tasikmalaya, Senén peuting.

Manéhna ngécéskeun usaha ngamumul
é kasenian sarta kabudayaan anu dipiboga ku saban wewengkon diharepkeun ahirna bisa dipikawanoh ku nagara di dunya.

Sajaba ti éta, ku jalan babarengan ngali pot
énsi kasenian jeung budaya diharepkeun bangsa séjén ngahargaan sarta ngahormat ka bangsa Indonésia anu serius ngamekarkeun sagala aspék kasenian jeung kabudayaan anu aya di lemah cai hususna Jawa Barat. "Urang ngaharepkeun poténsi anu aya kudu dimekarkeun," kedalna.

Samentara éta D
édé ngaharepkeun para pangusaha atawa saban pausahaan dina ngayakeun kagiatan nu tangtu bisa ngalibetkeun para budayawan jeung seniman dina ngaramékeun hiji acara.

Usaha kasebut ambéh para seniman sarta budayawan ngarasa dihargaan bisa tampil dina saban acara kagiatan taunan atawa hiji kariaan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar