Jumat, 09 Oktober 2009

Situs Sindangbarang Kaancem Leungit

TAMANSARI - Alatan kurangna perawatan, saloba sapuluh situs anu aya di Kampung Sindangbarang, Désa Pasireurih, Kacamatan Tamansari, kaancem leungit.

Kasapuluh situs éta diantarana Batu Datar, Kolam Sri Bagenda, Sumur Jalatunda, Batu Karut, Astana (hiji), Astana (tilu), Batu Korsi, Leuwi Liang Keramat, Keusik Ateur, Batu Dakon sarta Batu Tapal. Situs-situs éta sumebar di sawatara titik di lembur anu mindeng didatangan wisatawan kasebut.

Dumasar penelusuran Radar Bogor, di situs Batu Karut anu perenahna di RT 01/09 Kampung Batukarut, Désa Pasireurih, kaayaan batu ukuranana badag kasampak teu kaurus sarta teu kajaga. Teu kasampak hiji ogé tanda paringatan pikeun para nu datang pikeun ngajaga kelestarian sarta ayana situs éta.

Hal ieu tangtu pohara ngancem ayana situs langka éta. Perenahna di tengah padumukan warga, batu titilar jaman Megalitikum eta pohara werit ti leungeun-leungeun jail.

Pupuhu Adat Kampung Budaya Sindangbarang Maki Sumawijaya ngunggelkeun, situs-situs anu aya di Pasireurih wajib dilastarikeun sarta dimangpaatkeun jeung dimekarkeun sakumaha sakuduna.

Nginget, barang kasebut ngabogaan harti penting pikeun sajarah, élmu kanyaho sarta kabudayaan. “Urang di diyeu bener-bener salempang jeung ayana situs cagar budaya eta,” kedalna.

Nurutkeun Maki, pihakna mustahil ngurus sorangan situs-situs eta tanpa ayana bantuan Pemkab Bogor, dina hal ieu Dines Kabudayaan sarta Pariwisata. Salila ieu, pihakna sacara lalaunan ngalakonan saukur parawatan . Éta ogé jeung dana pohara kawates.

Dumasar data anu aya di laporan Departemen Kabudayaan sarta Pariwisata Direktorat Jenderal Sajarah sarta Purbakala Direktorat Peninggalan Purbakala, dina Juni 2009 tuluy, kasapuluh situs kasebut kaasup peringkat lokal.

Dina buku laporan anu dijudulan Pendataan dina raraga Pameunteunan situs Sindang Barang dijelaskeun, perlu ayana perhatian serius ti pemuka lokal, warga kira-kira sarta instansi patali. (BAL)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar